STRESSVOORLICHTING HELPT PREVENTIEF OVERMATIGE STRESS, OVERSPANNENHEID OF EEN BURN-OUT VOORKOMEN

Ik werk het liefst aan de voorkant. Preventief, zorgen dat werknermers niet uitvallen door stress.

Er zou veel meer preventief gedaan moeten worden dan  achteraf werknemers begeleiden uit een burn-out terug naar de werkplek.

Dit omdat :

  • het een enorme impact op werknemers en hun omgeving heeft, als ze thuis komen zitten met een burn-out. Het herstelproces kan van 1 tot 1,5 jaar duren.
  • De verzuimkosten stijgen
  • Werkdruk toeneemt voor andere werknemers. Als een werknemer uitvalt moet iemand anders het werk doen of je moet opzoek naar vervanging, wat vaak moeilijk is.

Steeds meer mensen raken burn-out

DUS DOE ER IETS MEE!  DENK NIET IN MIJN BEDRIJF GEBEURT DAT NIET!

Pak stressgerelateerde klachten aan de voorkant aan, door goede voorlichting, door het bespreekbaar te maken en het aanbieden van stresscoaching. 

 

Stress voorlichting is een van de belangrijkste zaken die je als werkgever kunt doen om te voorkomen dat werknemers in een burn-out belanden. Als werknemers stressgerelateeerde klachten tijdig herkennen en erkennen voorkom je veel problemen. 
Vaak komen werknemers er te laat achter dat ze last hebben van stressklachten, en dit terwijl burn-out klachten het beste aan te pakken zijn in een vroeg stadium.

INFO STRESSVOORLICHTING

Tijdens een stressvoorlichting bijeenkomst leert een werknemer wat de signalen zijn van overmatige stress en hoe een burn-out ontstaat. Maar ook hoe hij dit kan voorkomen.

Doordat werknemers zich bewust worden van de signalen en de gevolgen als ze deze signalen negeren en het bespreekbaar wordt binnen het bedrijf voorkom je een hele boel ellende.

Werknemers weten wat ze kunnen doen als ze stress gerelateerde klachten hebben en ondernemen daardoor ook eerder actie.

Tijdens de voorlichting wordt komt o.a. aan de orde:

  • Wat is stress.
  • Hoe herken je stresssignalen.
  • Wat de effecten van teveel stress kunnen zijn.
  • Wat de kenmerken van een burn-out zijn.
  • Wat je kan doen om chronische stress of een  burn-out te voorkomen.
  • Bespreekbaar maken binnen het bedrijf

WERKSTRESS PREVENTIEPLAN

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt zeker voor stressklachten.

Door het opstellen van een preventieplan en dit actief in te zetten voorkom je uitval en verzuim.

Wat doe je als werkgever als je stressklachten bij je werknemer signaleert?

Als je opmerkt dat het niet zo lekker loopt met een bepaalde werknemer ga je samen om tafel zitten om dit te bespreken.

Vaak blijft zo’n gesprek aan de oppervlakte hangen omdat de werknemer zich niet openstelt en jij als werkgever niet goed weet hoe je dit kunt doorbreken, omdat kennis omtrent stress gerelateerde klachten ontbreekt.

Dit is jammer, je wil als werkgever wel helpen maar door te weinig kennis en daardoor niet de juiste aanpak bereik je niets. Een werknemer zal weinig zeggen omdat hij bang is dat hij zijn baan kwijt raakt of het ziet als teken van zwakte. 

Als coach kan ik je hierbij helpen.

Voor werknemers is een coach een buitenstaander waar hij in vertrouwen zonder gevolgen zijn verhaal kan doen.

Als coach kan ik tijdens het gesprek de werknemer voorlichten over stress en adviseren wat hij kan doen om zijn stressklachten te verminderen.

Hierdoor voorkom je dat je het wel signaleert maar niets doet en de werknemer uiteindelijk in en burn-out beland.

 

Wilt u ook graag een werkomgeving waar werknemers veel werkplezier ervaren en waar burn-out geen kans krijgt?

Ik help u daar graag bij!

Bel 06-27889178 of mail me info@coach-up.nl om een vrijblijvende afspraak te maken waarin we bespreken wat ik voor u kan betekenen.

Top 10 feiten over stress ( bron: arboned)

1. Stress op de werkvloer is volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beroepsziekte nummer 1.

2. Bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met een hoge werkdruk. (Bron: duurzameinzetbaarheid.nl)

3. Van het langdurig verzuim wordt 20% veroorzaakt door stress.

4. Een werknemer die uitvalt met een burn-out, zit gemiddeld 242 dagen thuis.

5. Bij uitval door spanningsklachten duurt het verzuim gemiddeld 167 dagen.

6. Een werknemer die uitvalt met overspannenheid moet een werkgever gemiddeld 183 dagen missen.

7. Verzuim veroorzaakt door stress komt het vaakst voor onder werknemers van 35-44 jaar.

8. Het aantal verzuimdagen door stress onder werknemers van 45 jaar en ouder neemt toe, vaak door de stressvolle

combinatie van mantelzorg en werk.

9. Vrouwen verzuimen langer dan mannen.

10. 30% van de Nederlanders heeft last van slaapproblemen. Stress kan zorgen voor slaapproblemen en te weinig slaap zorgt ervoor dat je kwetsbaarder bent voor stress.

Werkdruk wegnemen wordt overzichtelijk met de Werkdruk Wegwijzer.

TNO en sociale partners ontwikkelden samen de Werkdruk Wegwijzer op basis van praktijk en wetenschap. De Wegwijzer leidt werkgever of werknemer gestructureerd door een effectieve aanpak van werkdruk voor iedere organisatie.

Download hieronder de wegwijzer werkdruk:

https://www.tno.nl/media/2505/tno_werkdruk_wegwijzer.pdf

https://www.tno.nl/media/2504/tno_werkdruk_model.pdf

Ervaringen van anderen

"Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking met Anny."