Werkstress analyse en aanpak

Voorkomen is beter dan genezen. Pak werkgerelateerde stress op tijd aan.

Door een werkstress analyse te laten maken krijg je een goed zicht op de werkdruk en stress onder je werknemers. 

Een werkstress analyse bestaat uit:

  • Een inventarisatie om inzicht te krijgen in de knelpunten. De inventarisatie vindt plaats doormiddel van gesprekken, stresstesten en een werkdrukonderzoek.
  • Bespreking van knelpunten en opstellen plan van aanpak
  • Het veranderingsproces in gang zetten en voortgangsbewaking 

Tijidg aanpakken van werkdruk en stress voorkomt uitval van werknemers.

 

Wilt u ook graag een werkomgeving waar werknemers veel werkplezier ervaren en waar burn-out geen kans krijgt?

Ik help u daar graag bij!

Bel 06-27889178 of mail me info@coach-up.nl om een vrijblijvende afspraak te maken waarin we bespreken wat ik voor u kan betekenen.

Wat is werkstress?

Werkstress is stress door of in een werksituatie. Deze kan veroorzaakt worden door werkdruk of een combinatie van overbelasting in de privé-situatie en werkfactoren.
Door langdurige mentale of fysieke belasting en het nemen van te weinig hersteltijd  ontstaat chronische stress.
In Nederland zijn er maar liefst 11 miljoen ziektedagen per jaar door werkstress. Dit is het allerbelangrijkste risico voor ziekteverzuim en uitval.
 

Feit

Werknemers vinden het vaak moeilijk om zich kwetsbaar op te stellen binnen het bedrijf.  Maar door sociale steun van de werkgever/leidinggevende of collega’s kan stress aanzienlijk verlagen.

Werknemers die in een burn-out belanden, hebben 1 ding gemeen, als ze het eerder besproken hadden met hun omgeving, thuis of op het werk was het waarschijnlijk nooit zover gekomen. Maak het bespreekbaar! 

Werkdruk

1 op de 6 werknemers ervaart stress door werkdruk.
 
Werkdruk is meer dan te veel werk en te weinig tijd. Er is sprake van werkdruk als er een disbalans is ontstaan tussen de eisen van het werk, de context en de mogelijkheden van de werknemer om het werk goed uit te voeren. Disbalans kan er zijn in tijd en taak of draagkracht en draaglast.
 

Gevolgen van stress door werkdruk zijn o.a.

  • toename van ziekteverzuim en – kosten,
  • risico van uitval collega’s doordat ze extra taken erbij krijgen als iemand wegvalt door ziekte,
  • verslechtering van de werksfeer
  • meer verloop van personeel
  • grotere kans op fouten of ongevallen
  • vermindering van de productiviteit en kwaliteit van het werk dat weer een negatieve impact heeft op de klant.

Top 10 feiten over stress ( bron: arboned)

1. Stress op de werkvloer is volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beroepsziekte nummer 1.

2. Bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met een hoge werkdruk. (Bron: duurzameinzetbaarheid.nl)

3. Van het langdurig verzuim wordt 20% veroorzaakt door stress.

4. Een werknemer die uitvalt met een burn-out, zit gemiddeld 242 dagen thuis.

5. Bij uitval door spanningsklachten duurt het verzuim gemiddeld 167 dagen.

6. Een werknemer die uitvalt met overspannenheid moet een werkgever gemiddeld 183 dagen missen.

7. Verzuim veroorzaakt door stress komt het vaakst voor onder werknemers van 35-44 jaar.

8. Het aantal verzuimdagen door stress onder werknemers van 45 jaar en ouder neemt toe, vaak door de stressvolle

combinatie van mantelzorg en werk.

9. Vrouwen verzuimen langer dan mannen.

10. 30% van de Nederlanders heeft last van slaapproblemen. Stress kan zorgen voor slaapproblemen en te weinig slaap zorgt ervoor dat je kwetsbaarder bent voor stress.

Werkdruk wegnemen wordt overzichtelijk met de Werkdruk Wegwijzer.

TNO en sociale partners ontwikkelden samen de Werkdruk Wegwijzer op basis van praktijk en wetenschap. De Wegwijzer leidt werkgever of werknemer gestructureerd door een effectieve aanpak van werkdruk voor iedere organisatie.

Download hieronder de wegwijzer werkdruk:

https://www.tno.nl/media/2505/tno_werkdruk_wegwijzer.pdf

https://www.tno.nl/media/2504/tno_werkdruk_model.pdf

Ervaringen van anderen

"Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking met Anny."